PHỤ TRỢ1. DẦU CẦU 80W90, 85W140
 
2. DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG ATF
 
3. DẦU PHANH DOT 3 
 
4.  MỠ LITHIUM #2, #3
 
5. DẦU TRỢ LỰC LÁI