ĐỘNG CƠ

dau nhot gc

dau nhot gcdau nhot gcdau nhot gc
DẦU ĐỘNG CƠ MÁY XĂNG

GC ENVI BLUE E3, E4
API: SL, SM   SAE 15W40 và 20W50 
Đóng gói: phuy 208l, xô 18l, can 4l, bình 1l 

dầu động cơ gc, dau dong co gc
Dầu động cơ GC Envi Blue E3, E4

DẦU ĐỘNG CƠ MÁY DIESEL
 
GC ENVI PRO P2
API: CF-4/SL   SAE 15W40 và 20W50 
Đóng gói: phuy 200l, can 25l, xô 18l, can 4l, bình 1l 

dầu động cơ gc, dau dong co gc
Dầu động cơ GC Envi Pro P2
 

GC ENVI PRO P3, P4
API: CI-4/SL, CJ4/SM   SA4E 15W40 và 20W50 
Đóng gói: phuy 208l, can 25l, xô 18l, can 4l, bình 1l 

dầu động cơ gc, dau dong co gc
Dầu động cơ GC Envi Pro P3, P4