Chứng chỉ GC đạt chuẩn API

Tra cứu API của các hãng dầu nhớt:

Chứng nhận API của GC Lubricant:

Chứng nhận API của Petrolimex: 


dau nhot gc
Chứng chỉ dầu nhớt GC
dau nhot gc
Chứng chỉ dầu nhớt GC
chứng nhận dầu nhớt gc
Chứng nhận API của dầu nhớt GC

Phạm Ngọc 
         0902 191 068
         ngoc.pdn@gmail.com