Dầu hằng hải GC Marine dùng cho tàu biển vận tải

Hiện nay GC Lube đang cung cấp 2 loại dầu tầu biển GC Marine TBN 15 và GC Marine TBN 40 cho tầu thủy trung tốc và tàu thủy thấp tốc
Liên hệ hotline để được tư vấn và cung cấp sản phẩm
Dầu hằng hải GC Marine dùng cho tàu biển vận tải