Dầu nhớt GC Lube cung cấp cho nhà máy xi măng Nam Sơn

Vật tư cung cấp:

Dầu bánh răng: Gear Oil 220, 320, 460. 680
Dầu thủy lực Hydraulic: AW 32, 46, 68
Dầu bôi trơn: Envi Pro P3 CI4 15W50
Dầu máy nén khí: Compressor Oil AW46

Dầu nhớt GC Lube
Dầu nhớt GC Lube - 0902 191 068
Dầu nhớt GC Lube
Dầu nhớt GC Lube - 0902 191 068