Hình ảnh các sản phẩm dầu nhớt GC


dau nhot gc
Bồn nhập Mỹ 275 Gal GC CI-4/SL 15W50
dau nhot gc
Can 25l dầu động cơ máy Diesel -  GC Envi Pro P3 CI-4/SL 15w50
dau nhot gc
Xô 18l dầu động cơ Diesel -  GC Envi Pro P2 CF-4/SL 20w50

dau nhot gc
Can 4l dầu động cơ cho xe con máy xăng-  GC Envi Blue E3 SL 20w50

dau nhot gc
Can 4l dầu động cơ cho xe con máy diesel & xăng-  GC Envi Pro P3 CI-4/SL 15w40