Dầu nhớt GC cung cấp cho mỏ đá


Phạm Ngọc 
         0902 191 068
         ngoc.pdn@gmail.com