Thăm và thắp hương 10 nữ anh hùng Ngã Ba Đồng Lộc

Trên đường đi công tác vào Tp Hà Tĩnh, thăm và thắp hương tại di tích Ngã Ba Đồng Lộc