Dự khai trương đại lý dầu nhớt GC tại Đông Vinh Thanh HóaPhạm Ngọc 
         0902 191 068
         ngoc.pdn@gmail.com