Công tác Bắc Trung Bộ

Ngày 4/4/2015 Ngọc sẽ có chuyến công tác 10 ngày từ Hà Nội theo quốc lộ 1 vào tới Huế. Ai quan tâm sản phẩm GC xin liên hệ 0902 191 068.
Cảm ơn

Phạm Ngọc 
         0902 191 068
         ngoc.pdn@gmail.com