GC và hệ thống cây xăng

GC mong muốn sự hợp tác hệ thống các cây xăng dầu bán sản phẩm GC. Chúng tôi cam kết chính sách giá và chất lượng sản phẩm tốt nhất trị trường.
Xin cảm ơn và mong muốn hợp tác
Liên hệ 0902 191 068


Phạm Ngọc 
         0902 191 068
         ngoc.pdn@gmail.com