Chuyên gia Mỹ làm việc tại Việt Nam

Một năm các chuyên gia kỹ thuật GC Mỹ sẽ có 2 chuyến công tác toàn bộ hệ thống bán hàng tại Việt Nam mục đích thu thập phản hồi khác hàng không ngừng nâng cao chất lượng và dịch vụ bán hàng.

Phạm Ngọc 
         0902 191 068
         ngoc.pdn@gmail.com